Mikä Klubitalo on?

Kansainvälinen Klubitaloliike alkoi Yhdysvalloissa 1944. Yhdistyksellä on ollut vuosien mittaan monta nimeä, mutta nyt CI(Clubhouse International):n kuuluu 284 klubitaloa.

Suomessa toimii 23 Klubitaloa, joita varten on perustettu Suomen klubitalot ry- verkostoyhdistys. Loviisan Klubitalo perustettiin vuonna 2018.

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrien yhdistys ry ylläpitää Loviisan Klubitaloa.

Loviisan Klubitalo

Loviisan Klubitalo on matalan kynnyksen jäsenyhteisö henkilöille, jotka ovat elämänsä varrella kokeneet mielenterveydellisiä haasteita.

Klubitalo on jäsenten ja palkatun henkilökunnan muodostama tasavertainen yhteisö. Se tarjoaa jäsenille heidän monista tarpeistaan lähtevää työpainotteista toimintaa ja vertaistukea. Klubitalon toiminnan tavoitteena on parantaa jäsenten elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta sekä tukea paluuta työelämään ja opintoihin.

Klubitalon toiminta perustuu kansainvälisiin klubitalojen laatusuosituksiin. Klubitalojen yhteinen unelma on, että jokainen jäsen voisi toteuttaa itseään kykyjensä mukaisesti ja olisi arvostettu ja tasavertainen kansalainen, ystävä, naapuri, työkaveri tai opiskelutoveri.

%d bloggaajaa tykkää tästä: